Храброста не е отсуство на страв, туку размислување дека нешто друго е многу поважно од стравот

Франклин Д. Рузвелт

Leave a Reply